Latvijas Republikas un Brunejas Darusalamas Valsts divpusējās attiecības

13.11.2015. 10:20

Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Brunejas Darusalamas Valsti tika nodibinātas 2000. gada 14. jūlijā.

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Brunejas Darusalamas Valsti tika nodibinātas 2000. gada 14. jūlijā. Līdz šim divpusējā sadarbība starp Latviju un Bruneju nav bijusi aktīva.

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

2014. gadā pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma 13 401 EUR apmērā. Preču eksporta apjoms uz Bruneju ir bijis 13 351 EUR, importa apjoms – 50 EUR.

Galvenās Latvijas preču grupas tirdzniecībā ar Bruneju ir elektriskās iekārtas.

Latvijas un Brunejas tirdzniecības dinamika laika posmā no 2010.gada līdz 2014.gadam, EUR

Gads

Eksports

Imports

2010

 

886

2011

   

2012

2 083

300

2013

18 544

 
2014 13 351 50

Galvenās eksporta preces uz Bruneju sadalījumā pa preču veidiem 2013.gadā

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā eksporta

Kopā

13 351

100%

Elektroierīces 13 351 100%