Latvijas Republikas un Andoras Firstistes divpusējās attiecības

06.04.2016. 12:14

Latvijas Republikas un Andoras Firstistes attiecības nosaka abu valstu piederība Eiropas kontinentam un Andoras saikne ar Eiropas Savienības dalībvalstīm (Andoras un Eiropas Savienības attiecības ir balstītas uz vairākiem savstarpējiem līgumiem: 1990. gadā noslēgto līgumu par Muitas savienības izveidi un 2004. gadā noslēgto sadarbības līgumu. 2015. gada 18. martā uzsāktas sarunas par Asociācijas līguma noslēgšanu starp ES un Andoru). Latvijas sadarbība ar Andoru lielākoties notiek dažādu starptautisko organizāciju un starptautisku tīklu ietvaros, piemēram, Interpolā, Starptautiskās Universitāšu Asociācijas ietvaros, Starptautiskajā Frankofonijas organizācijā u.c.

 

DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Andoras Firstisti tika nodibinātas 1996. gada 27. augustā līdz ar protokola par diplomātisko attiecību nodibināšanu parakstīšanu Parīzē. No Andoras puses protokolu parakstīt tika pilnvarota toreizējā Andoras vēstniece Francijā un Eiropas Padomē Meritksela Mateu Pī, no Latvijas puses toreizējā vēstniece Francijā Aina Nagobads-Ābola. 

Vēstnieku akreditācijas:

 • laika posmā no 2014. gada 4. aprīļa līdz 2015. gada 30. septembrim Latvijas vēstnieks Andorā bija Jānis Eichmanis, Latvijas vēstnieks Spānijā;

 • laika posmā no 2007.gada 12. novembra līdz 2010. gada 30. jūnijam Latvijas vēstnieks Andorā bija Jānis Kārkliņš, Latvijas vēstnieks Francijā;

 • pirmais Latvijas vēstnieks Andorā bija Rolands Lappuķe (ar rezidenci Parīzē) – akreditēts 2004. gada 30. martā.

Pirmais nerezidējošais Andoras Firstistes vēstnieks Latvijā (ar rezidenci Lisabonā, Portugālē) bija Haume Gaitans Sansa (Jaume Gaytán Sansa). Viņš šo amatu ieņēma no 2008. gada 17. jūnija līdz 2009. gada 16. jūnijam. Kopš 2014. gada 9. jūlija Andoras pagaidu pilnvarotā lietvede Latvijā (ar rezidenci Andorā) ir Kristina Mota Gouveja (Cristina Mota Gouveia), sūtne-padomniece Andoras ārlietu ministrijā.

2015. gada 15.-16. septembrī notika Andoras ārlietu ministra Žilbēra Saboja Sunje (Gilbert Saboya Sunyé) darba vizīte Latvijā, kuras laikā notika tikšanās ar Latvijas ārlietu un tieslietu ministriem. 

 

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Latvijas un Andoras savstarpējo tirdzniecību raksturo vienreizēji darījumi.

Preču tirdzniecība 2015. g. (avots: Centrālā statistikas pārvalde)

Eksports:

 1. Lietuva – 1 744 095 595 EUR jeb 18,30% no kopējā Latvijas eksporta
 2. Igaunija – 1 043 830 759 EUR jeb 10,95%
 3. Krievija – 829 890 599 EUR jeb 8,71%

150. Andora – 145 077 EUR jeb 0,00%

Imports:

 1. Lietuva – 1 912 284 353 EUR jeb 17,18% no kopējā importa Latvijā  
 2. Vācija – 1 205 061 975 EUR jeb 10,83%
 3. Polija – 1 192 514 217 EUR jeb 10,71%

132. Andora – 526 EUR jeb 0,00%

 Latvijas un Andoras tirdzniecības dinamika laika posmā no 2006. gada līdz 2015. gadam, EUR 

Gads

Eksports

Imports

2006

21 379

31 692

2007

16 970

26 163

2008

18   573

9 189

2009

0

0

2011

5   065

0

2012

34   335

480

2013

144   827

1 529

2014

189 953

379

2015 145 077 526
 • 2015. gada beigās kopējais preču tirdzniecības apgrozījums sasniedza 145 tūkst. EUR (152. vieta).
 • Eksporta apjoms uz Andoru sasniedza 145 tūkst. EUR, kas irpar 23,62%jeb 44 tūkst. EUR mazāk nekā 2014. gadā. 
 • Importa apjoms no Andoras sasniedza 526 EUR, kas ir par 38,79%jeb 147 EUR vairāk nekā2014. gadā. 
 • Latvijai ar Andoru ir pozitīva preču tirdzniecības bilance 144 tūkst. EUR apmērā.
 • Galvenās Latvijas eksporta preces uz Andoru: transporta līdzekļi (99,95%).
 • Galvenā Latvijas importa prece no Andoras: apavi ar gumijas, plastmasas, ādas vai kompozītās ādas ārējo zoli un ādas virsu (100%).

Eksporta preces uz Andoru sadalījumā pa preču veidiem 2015. gadā

Preču veids

EUR

Īpatsvars   no kopējā importa

Kopā

145 077

100%

Transporta līdzekļi

-            Automobiļi un citi mehāniskie transportlīdzekļi   100%

145 000

99.95%

 Importa preces no Andoras sadalījumā pa preču veidiem 2015. gadā

Preču veids

EUR

Īpatsvars   no kopējā importa

Kopā

526

100%

Apavi, cepures, lietussargi   un citi priekšmeti

-            Apavi ar gumijas, plastmasas, ādas vai   kompozītās ādas ārējo zoli un ādas virsu 100%

526

100.00%

Investīcijas(avots: Latvijas Banka)

Līdz 2015. gada beigām Latvijā netika reģistrēti Andoras tiešo investīciju atlikumi, savukārt Latvijas uzkrātie tiešo investīciju atlikumi Andorā tika reģistrēti 0,06 MEUR apmērā.

 

INFORMĀCIJAS AVOTI 

Noderīgas saites internetā

Vispārējās Padomes mājaslapa - http://www.consellgeneral.ad

Valdības mājaslapa - http://www.govern.ad

Valdības informatīvā mājaslapa par Andoru - http://www.andorra.ad

Francijas līdzprinča informatīvā mājaslapa par Andoru - http://www.coprince-fr.ad