12. oktobrī aprit 130 gadi, kopš dzimusi ārlietu dienesta darbiniece LĪNA GROSVALDA

12.10.2017. 16:11
  • Ārlietu dienests Latvijas valsts simtgadei

Līna Grosvalda piedzima 1887. gada 12. oktobrī Rīgā advokāta, sabiedriskā darbinieka, diplomātiskā pārstāvja, rezidējošā sūtņa Zviedrijā Fridriha Grosvalda ģimenē. Viņas brāļi bija diplomātiskais pārstāvis, vēlāk rezidējošais sūtnis Francijā, Somijā, Polijā Oļģerds Grosvalds un mākslinieks, arī Latvijas delegācijas sekretārs Parīzes Miera konferencē un pārstāvniecībā Francijā Jāzeps Grosvalds. Savukārt māsa Margarete bija darbvede, sekretāre diplomātiskajā pārstāvniecībā, vēlāk sūtniecībā Londonā, arī II šķ. sekretāre no 1923. gada līdz 1940. gadam Ārlietu ministrijā Rietumu nodaļā.

Līna Grosvalda mācījās Štāla ģimnāzijā Rīgā, apguva klavierspēli Drēzdenē. Jāzeps Vītols raksturoja Līnu kā apdāvinātu, smalku klaviermūziķi. Līna pārvaldīja piecas svešvalodas – krievu, vācu, franču, angļu, zviedru, vēl papildus varēja tulkot no dāņu un norvēģu valodas.

Ārlietu dienestā Līna Grosvalda strādāja no 1919. gada augusta, bija 1. sekretāre Diplomātiskajā pārstāvniecībā Stokholmā (1919–1921), no 1921. gada marta – sūtniecībā Stokholmā.

1923. gada aprīlī atbrīvota sakarā ar sūtniecības likvidāciju. Pēc tam uzraudzīja Grosvaldu mājīpašumus un dzīvokli Rīgā. Darbojās Latviešu un zviedru, Latviešu un somu biedrībā.

Otrā pasaules kara beigās devās bēgļu gaitās uz Zviedriju pie māsas Margaretes Ternbergas. Mirusi 1974. gada 1. novembrī Stokholmā.

LG 1 JGM 442 1

Jāzeps Grosvalds. Līnas Grosvaldas debija Krievijā.

1904–1909. Papīrs, tuša. 17,9x11,6.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, JGM – 442

LG 2 foto Grosvalda

Līna Grosvalda. 20. gs. 30. gadi. Autors nav zināms.

LG 3 2570 14 517 5lp

Līnas Grosvaldas pašrocīgi aizpildīta anketa. 1921. gada 15. novembris.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2570. f, 14. apr., 517. l., 5. lp.