Latvijas-Krievijas valsts robežas demarkācija

25.10.2017. 11:03

robezu demarkacija