Ārlietu ministrijas valsts budžeta programmu un apakšprogrammu apstiprinātās tāmes

16.08.2018. 11:53