Ārlietu ministrijas valsts budžeta programmu un apakšprogrammu apstiprinātās tāmes

14.02.2018. 14:21