Ārlietu ministrijas valsts budžeta programmu un apakšprogrammu apstiprinātās tāmes

07.11.2017. 11:34