Ārlietu ministrijas valsts budžeta programmu un apakšprogrammu apstiprinātās tāmes

14.05.2018. 08:36