Ārlietu ministrijas publikācijas

17.09.2015. 17:16

Ārlietu ministrijas 2014.gada publiskais pārskats

Publisko pārskatu arhīvs 

Ministru kabineta pārstāves starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darba pārskati: (.PDF formātā)

2012.; 2011.; 2009. un 2010.; 2008.; 2007.; 2006.; 2005.

Ārlietu ministrijas pasūtīti pētījumi

Ārlietu ministrijas gadagrāmatas:

LR Ārlietu ministrijas
GADAGRĀMATA 2007

(.PDF fails 928 Kb)

LR Ārlietu ministrijas
GADAGRĀMATA 2006

(.PDF fails 711 Kb)

LR Ārlietu ministrijas
GADAGRĀMATA 2005

(.PDF fails 2.14 Mb)

LR Ārlietu ministrijas
GADAGRĀMATA 2004

(.PDF fails 3.48 Mb)

LR Ārlietu ministrijas
GADAGRĀMATA 2003

(.PDF fails 2.10 Mb)

LR Ārlietu ministrijas
GADAGRĀMATA 2002

(.PDF fails 1.72 Mb)

LR Ārlietu ministrijas
GADAGRĀMATA 2001

LR Ārlietu ministrijas
GADAGRĀMATA 2000

   

Citas publikācijas:

 

Uzzini, pirms piekrīti darbam ārvalstīs

(.PDF fails 1.6 MB)

2009.gads

Latvijas starptautiskajai atzīšanai - 90 gadi

(.PDF fails 1.2 MB)

2011.gads

Ārlietu ministrijas nams laiku lokos (1914–2008)

(.PDF fails 3.65 MB)

2009.gads

Latvia and the USA: From Captive Nation to Strategic Partner

Sadarbībā ar Latvijas Universitāti

(.PDF fails 10.10 MB)

2008.gads

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

(.PDF fails 4.00 Mb)

2008.gads

(.PDF fails 244 kB)

(.jpg fails 3.25 MB)


Latvijas neatkarības atjaunošanas starptautiskā atzīšana 1991.gadā

 

(.PDF fails 1.96 MB)

Izstādes buklets, 2006.gads

ZIGFRĪDS ANNA MEIEROVICS

Latvijas pirmais ārlietu ministrs

Izstādes buklets, 2007.gada 25.janvāris


Laiku lokos: Latvijas un ASV starptvalstu attiecības 1922 - 2001

 

(.PDF fails 1.68 MB)

2001.gads


Latvijas ārlietu dienesta darbinieki 1918-1991

 

(.PDF fails 2.6 MB)

Biogrāfiskā vārdnīca, 2003.gads

Latvijas valstiskuma sardzē

Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta darbinieki okupācijas gados trimdā (1941. gada 17. jūnijs – 1991. gada 21. augusts)

(.PDF fails 626 Kb)


Latvijas ārlietu ministrijas darbinieki
Deportācijas un represijas pēc 1940.gada okupācijas

 

(.PDF fails 1.68 Mb)

2001.gads

NATO KANDIDĀTVALSTU VALDĪBU VADĪTĀJU SANĀKSME

Rīga, 2002. gada 5. un 6. jūlijs
Riga, July 5-6, 2002
(.PDF fails 3.5 Mb)


Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem

 

(.PDF fails 1.96 MB)

1999.gads

NATO KANDIDĀTVALSTU VALDĪBU VADĪTĀJU SANĀKSME
Rīga, 2002.gada 5. un 6. jūlijā

NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU FORUMS

"PĒC-PRĀGAS SKATĪJUMS UZ PAPLAŠINĀTO NATO - MISIJAS, ATTIECĪBAS UN IZAICINĀJUMI"
(.PDF fails 0.7 Mb)

Mācību palīglīdzeklis
NATO un Latvijas drošība

(.PDF fails 3.41 Mb)

Konference

LATVIJA UN FRANCIJA: PARTNERI UN SABIEDROTIE EIROPĀ

Rīga, 2002.gada 7.-9. marts

(Konferences materiāli, .PDF fails, 552.13 Mb)

Leo Dribins, Armands Gūtmanis, Marģers Vestermanis

LATVIJAS EBREJU KOPIENA: VĒSTURE, TRAĢĒDIJA, ATDZIMŠANA

`